Wissenschaftlich-Technisches Wörterbuch

Zurück zur gefilterten Suche
Einzelplatz
Nutzung durch eine Person auf Windows-Betriebssystemen
182,00 *
2 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 2 Personen
364,00 *
4 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 4 Personen
682,00 *
10 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 10 Personen
1.520,00 *
Online Wörterbuch
Abonnement inkl. automatischer Datenaktualisierung
pro Jahr 59,00 *

Das könnte Ihnen auch gefallen

Beschreibung

Autor: Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak
Verlag: Wydawnictwo Naukowe PWN
Sprache: Deutsch-Polnisch
Auflage: 2022
Stichwörter: 207.000 Stichwörter

Terminologia ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych, także agrotechnika, chemia, elektronika, informatyka, kolejnictwo, lotnictwo, ochrona środowiska, telekomunikacja, prawo i ubezpieczenia.
Skróty i skrótowce wystepujace w fachowej literaturze niemieckiej.
Stanowi cenna pomoc dla tłumaczy tekstów technicznych, pracowników naukowych, studentów, inżynierów, techników, przedsiebiorców i pracowników firm zagranicznych.
Kierunek polsko-niemiecki: zawiera ok. 93 tys. jednostek leksykalnych – polskich terminów wyjœciowych z niemieckimi odpowiednikami
Kierunek niemiecko-polski: zawiera ok. 114 tys. jednostek leksykalnych – niemieckich terminów wyjœciowych z polskimi odpowiednikami