Słownik naukowo-techniczny

Back to search
Single User
License for Windows OS
182,00 *
2 Users (Network license)
Simultaneous use (2 users)
364,00 *
4 Users (Network license)
Simultaneous use (4 users)
682,00 *
10 Users (Network license)
Simultaneous use (10 users)
1.520,00 *
Online Dictionary
Subscription including updates
annual 59,00 *

Similar articles

Description

Author: Małgorzata Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Language: German-Polish
Edition: 2022
Keywords: 207,000 headwords

Terminologia ze wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych, także agrotechnika, chemia, elektronika, informatyka, kolejnictwo, lotnictwo, ochrona środowiska, telekomunikacja, prawo i ubezpieczenia.
Skróty i skrótowce występujące w fachowej literaturze niemieckiej.
Stanowi cenną pomoc dla tłumaczy tekstów technicznych, pracowników naukowych, studentów, inżynierów, techników, przedsiębiorców i pracowników firm zagranicznych.
Kierunek polsko-niemiecki: zawiera ok. 93 tys. jednostek leksykalnych – polskich terminów wyjœciowych z niemieckimi odpowiednikami
Kierunek niemiecko-polski: zawiera ok. 114 tys. jednostek leksykalnych – niemieckich terminów wyjœciowych z polskimi odpowiednikami