Słownik budowlany

Back to search
Single User
License for Windows OS
137,00 *
2 Users (Network license)
Simultaneous use (2 users)
273,99 *
4 Users (Network license)
Simultaneous use (4 users)
471,00 *
10 Users (Network license)
Simultaneous use (10 users)
1.100,00 *
Online Dictionary
Subscription including updates
annual 33,00 *

Similar articles

Description

Author: Małgorzata Sokołowska, Krzysztof Żak
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Language: German-Polish
Edition: 2022
Keywords: 33,000 headwords

Zawartość:
• terminologia z dziedziny architektury i budownictwa, instalatorstwa, wyposażenia wnętrz, dotycząca zabezpieczenia budynku bądź mieszkania, a także związana z obowiązującymi przepisami
• skróty i oznaczenia używane w budownictwie.

Kierunek polsko-niemiecki
• zawiera ok. 20 tys. jednostek leksykalnych – polskich terminów wyjściowych z niemieckimi odpowiednikami
Kierunek niemiecko-polski
• zawiera ok. 13 tys. jednostek leksykalnych – niemieckich terminów wyjściowych z polskimi odpowiednikami