Wörterbuch Bauwesen

Zurück zur gefilterten Suche
Einzelplatz
Nutzung durch eine Person auf Windows-Betriebssystemen
137,00 *
2 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 2 Personen
273,99 *
4 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 4 Personen
471,00 *
10 Benutzer (Mehrplatzlizenz)
Gleichzeitige Nutzung durch 10 Personen
1.100,00 *
Online Wörterbuch
Abonnement inkl. automatischer Datenaktualisierung
pro Jahr 33,00 *

Das könnte Ihnen auch gefallen

Beschreibung

Autor: Małgorzata Sokołowska, Krzysztof Żak
Verlag: Wydawnictwo Naukowe PWN
Sprache: Deutsch-Polnisch
Auflage: 2022
Stichwörter: 33.000 Stichwörter

Zawartość:
• terminologia z dziedziny architektury i budownictwa, instalatorstwa, wyposażenia wnętrz, dotycząca zabezpieczenia budynku bądź mieszkania, a także związana z obowiązującymi przepisami
• skróty i oznaczenia używane w budownictwie.

Kierunek polsko-niemiecki
• zawiera ok. 20 tys. jednostek leksykalnych – polskich terminów wyjściowych z niemieckimi odpowiednikami
Kierunek niemiecko-polski
• zawiera ok. 13 tys. jednostek leksykalnych – niemieckich terminów wyjściowych z polskimi odpowiednikami